เด็กดูมือถือเยอะกับปัญหาสมาธิสั้น

𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐈𝐒𝐃𝐎𝐌 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐂

ร้านแว่นตาเชียงใหม่ และ เลนส์โปรเกรสซีฟ โดยนักทัศนมาตร

 “การใช้เวลาหน้าจอ

ที่มากเกินไป

เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่?”

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา เด็กๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหน้าจอ (screen) ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ ซึ่งทำให้ผู้ปกครองและนักวิจัยต่างตั้งคำถามว่า “การใช้เวลาหน้าจอที่มากเกินไป เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่?”

เวลาหน้าจอ

“ระยะเวลาที่บุคคลใช้ในการดูหรือใช้งานอุปกรณ์ที่มีหน้าจอ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ”

ผลกระทบของเวลาหน้าจอที่มากเกินไปต่อเด็ก

ผลกระทบทางสุขภาพกาย

ผลกระทบทางสุขภาพจิต

เด็กดูมือถือเยอะ ทารกดูมือถือ ลูกดูโทรศัพท์ แสงสีฟ้าอันตราย เล่นโทรศัพท์สมาธิสั้น ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ ร้านแว่นตาใกล้ฉัน ตัดแว่นโปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ เลนส์โปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นสายตาเชียงใหม่ ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ rayban เชียงใหม่ โปรเกรสออพติค ร้านแว่นเซ็นเฟสเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่pantip ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ตัดแว่นที่ไหนดีเชียงใหม่ the wisdom optic ร้านแว่นตาแม่โจ้ วัดสายตาฟรีเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่pantip วัดสายตาเชียงใหม่ ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาในเชียงใหม่ sunglasses chiangmai optometrist chiangmai optician chiangmai ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นเซ็นเฟส glasses chiangmai opticians chiangmai กรอบแว่น สายตาเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นตาแฟชั่นเชียงใหม่ optiker chiangmai หมอสายตาเชียงใหม่ แว่นraybanเชียงใหม่ ตรวจวัดสายตา เชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่รีวิว แว่นกรองแสงเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่แนะนำ เชียงใหม่ตัดแว่นที่ไหนดี

ความเครียดและภาวะซึมเศร้า

การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป อาจนำไปสู่ภาวะความเครียดหรือภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะเมื่อเด็กใช้เวลาในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานๆ

เด็กดูมือถือเยอะ ทารกดูมือถือ ลูกดูโทรศัพท์ แสงสีฟ้าอันตราย เล่นโทรศัพท์สมาธิสั้น ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ ร้านแว่นตาใกล้ฉัน ตัดแว่นโปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ เลนส์โปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นสายตาเชียงใหม่ ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ rayban เชียงใหม่ โปรเกรสออพติค ร้านแว่นเซ็นเฟสเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่pantip ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ตัดแว่นที่ไหนดีเชียงใหม่ the wisdom optic ร้านแว่นตาแม่โจ้ วัดสายตาฟรีเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่pantip วัดสายตาเชียงใหม่ ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาในเชียงใหม่ sunglasses chiangmai optometrist chiangmai optician chiangmai ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นเซ็นเฟส glasses chiangmai opticians chiangmai กรอบแว่น สายตาเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นตาแฟชั่นเชียงใหม่ optiker chiangmai หมอสายตาเชียงใหม่ แว่นraybanเชียงใหม่ ตรวจวัดสายตา เชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่รีวิว แว่นกรองแสงเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่แนะนำ เชียงใหม่ตัดแว่นที่ไหนดี

ปัญหาด้านพฤติกรรม

เด็กที่ใช้เวลาเล่นเกมหรือดูวิดีโอเป็นเวลานานๆ อาจมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม รวมถึงการมีสมาธิสั้นและการมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

ผลกระทบต่อการพัฒนาและการเรียนรู้

คำแนะนำหรับผู้ปกครอง

การจัดการเวลาหน้าจออย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในช่วงการเติบโต ผู้ปกครองและครูสามารถช่วยสร้างนิสัยการใช้เทคโนโลยีที่ดีได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

การกำหนดเวลาที่ชัดเจน

 • กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับการใช้หน้าจอ เช่น กำหนดเวลาในการดูโทรทัศน์ เล่นเกม หรือใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวัน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน : ควรหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอทั้งหมด ยกเว้นการวีดีโอคอลกับสมาชิกในครอบครัว
  • เด็ก 18 เดือน – 2 ปี : ควรจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
  • เด็กอายุ 2-5 ปี: ควรจำกัดเวลาในการใช้หน้าจอไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และเนื้อหาควรมีความเหมาะสมกับวัย สำหรับวันหยุดอาจเพิ่มได้แต่ไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน
  • เด็กอายุ 6-17 ปี: ควรมีการกำหนดเวลาและเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้หน้าจอ เวลาในการใช้หน้าจอไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
 • ใช้แอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ในอุปกรณ์เพื่อควบคุมเวลาการใช้งาน เช่น การตั้งค่าการจำกัดเวลาบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

การสร้างกิจวัตรที่สมดุล ส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่มีการใช้หน้าจอ

 • สร้างกิจวัตรประจำวันที่มีความสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย การอ่านหนังสือ การเล่นนอกบ้าน และการทำงานศิลปะ
 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าจอ เช่น การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมกับครอบครัว และการเล่นกับเพื่อนๆ
 • การเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม

  • คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เช่น เลือกรายการโทรทัศน์ การ์ตูน และแอปพลิเคชันที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา
  • หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีความรุนแรง มีพฤติกรรมหรือมีโฆษณาที่ไม่เหมาะสม

การเป็นตัวอย่างที่ดี

 • ผู้ปกครองและครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและมีสติ เช่น การจำกัดเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้เวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัว
 • แสดงให้เด็กเห็นถึงการจัดการเวลาที่เหมาะสมและการทำกิจกรรมที่หลากหลาย

การพูดคุยและให้ความรู้

 • พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เวลาหน้าจอที่มากเกินไป และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ
 • สอนเด็กเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ เช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและการระมัดระวังการติดต่อกับคนแปลกหน้า

การสร้างพื้นที่ที่ปลอดจากเทคโนโลยี

 • กำหนดพื้นที่ในบ้านที่ปลอดจากเทคโนโลยี เช่น ห้องนอนและห้องอาหาร เพื่อส่งเสริมการนอนหลับที่ดีและการพูดคุยกับครอบครัว
 • สร้างกิจกรรมที่ไม่ใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การอ่านหนังสือก่อนนอนหรือการสนทนาระหว่างมื้ออาหาร
เด็กดูมือถือเยอะ ทารกดูมือถือ ลูกดูโทรศัพท์ แสงสีฟ้าอันตราย เล่นโทรศัพท์สมาธิสั้น แว่นกรองแสงสีฟ้า ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ ร้านแว่นตาใกล้ฉัน ตัดแว่นโปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นเชียงใหม่ เลนส์โปรเกรสซีฟเชียงใหม่ ตัดแว่นสายตาเชียงใหม่ ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ rayban เชียงใหม่ โปรเกรสออพติค ร้านแว่นเซ็นเฟสเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่pantip ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ตัดแว่นที่ไหนดีเชียงใหม่ the wisdom optic ร้านแว่นตาแม่โจ้ วัดสายตาฟรีเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่pantip วัดสายตาเชียงใหม่ ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ร้านแว่นตาในเชียงใหม่ sunglasses chiangmai optometrist chiangmai optician chiangmai ร้านตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นเซ็นเฟส glasses chiangmai opticians chiangmai กรอบแว่น สายตาเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นตาแฟชั่นเชียงใหม่ optiker chiangmai หมอสายตาเชียงใหม่ แว่นraybanเชียงใหม่ ตรวจวัดสายตา เชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่รีวิว แว่นกรองแสงเชียงใหม่ ร้านแว่นตาเชียงใหม่แนะนำ เชียงใหม่ตัดแว่นที่ไหนดี

สรุป

การใช้เวลาหน้าจอที่มากเกินไป สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการพัฒนาของเด็กได้ ผู้ปกครองสามารถลดความเสี่ยงเหล่านี้ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มที่ของเด็ก ด้วยการจัดการและให้การดูแลที่เหมาะสม มีการกำหนดเวลาการอยู่หน้าจอที่ชัดเจน เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม สร้างกิจวัตรที่สมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการทำกิจกรรมอื่นๆ เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยี การพูดคุยและให้ความรู้ รวมถึงการสร้างพื้นที่ที่ปลอดจากเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กๆในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์สูงสุด

𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐈𝐒𝐃𝐎𝐌 𝐎𝐏𝐓𝐈𝐂

ร้านแว่นตาเชียงใหม่ และ เลนส์โปรเกรสซีฟ โดยนักทัศนมาตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *