ปัญหาสุขภาพตา อาจส่งผลต่อค่าสายตาและการมองเห็น

หากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม

จะสามารถส่งต่อจักษุแพทย์เพื่อพิจารณาให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที

  • ตรวจสุขภาพตาพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น และตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้น (ocular health) ด้วยเครื่อง Slitlamp (ตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้น เช่น ต้อเนื้อ, ต้อลม, ต้อกระจก, ตาแห้ง, ต่อมไขมันอุดตัน)
  • ตรวจตาเหล่ ตาเข หรือตาเขซ่อนเร้น (strabismus) เบื้องต้น เพื่อส่งต่อจักษุแพทย์
  • ตรวจสายตาเด็ก ตาขี้เกียจ (amblyopia) เพื่อส่งต่อจักษุแพทย์

 

      ภาวะที่มีขนตาขึ้นผิดแนว (Trichiasis )