ผู้ปกครองไม่ควรนิ่งนอนใจ เด็กเล็กควรได้รับการดูแลและตรวจวัดสายตา

เคสรีวิว

เด็กชายอายุ 10 ปี มากับผู้ปกครอง ต้องการวัดสายตาเพื่อตัดเเว่น สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนคือ มีตาเขออกในตาข้างซ้าย (exotropia left eye) ซักประวัติเรื่องตาเข ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทางตา ผู้ปกครองเเจ้งว่าเขมาตั้งเเต่เกิด

ประวัติการรักษา หมอนัดไปตรวจตาเเต่ติดสถานการณ์โควิดเเละยังไม่สามารถไปตรวจได้ จึงอยากมาวัดสายตาเพื่อตัดแว่น

สิ่งที่แนะนำ การวัดสายตาเด็ก จะเป็นการวัดเบื้องต้น ค่าสายตาที่ได้นั้นยังไม่เเน่นอน เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ จำเป็นต้องเข้าไปให้จักษุเเพทย์ประเมินการทำงานของตา ทั้งระบบการรับรู้ทางประสาทตา ระบบการหักเหเเสงของตา และระบบกำลังกล้ามเนื้อตาก่อน ซึ่งน้องมีตาเขออกในตาข้างซ้าย การวัดสายตาช่วงวัยนี้จำเป็นอย่างมากที่ต้องหยอดยา เพื่อลดการเพ่งของกล้ามเนื้อตาเด็ก เเละจะได้ค่าสายตาที่เเท้จริงของเด็ก

วัดความสามารถการมองเห็นด้วยตาเปล่า Visual acuity

ตาขวา 20/40-1

ตาซ้าย 20/90+1

ค่าสายตาจากเครื่อง Auto refractor

ตาขวา +0.50 – 0.75 x170

ตาซ้าย +1.50 -1.25 x30

ทำการวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง Retinoscope

ตาขวา Plano -0.50 x170 VA 20/20

ตาซ้าย +1.00 -1.25 x 30 VA 20/90+2

ทำการตรวจดูภาวะตาเขด้วยวิธี Cover uncover test พบว่า มี Exotropia left eye

ทำการวัดมุมตาเขเบื้องต้นด้วยวิธี Hirschberg test พบว่า reflex ไฟตกบริเวณ limbus บริเวณรอยต่อของกระจกตากับตาขาว ได้มุมเข 45 องศา

ทำการตรวจการรวมภาพของตาสองข้างด้วย Worth 4 dot test พบว่า น้องเห็น 2 จุด สีเเดงบนล่างในตาขวา เเสดงว่า สมองมีการกดทับตาข้างซ้ายที่มีตาเขออก(suppression left eye)

จึงจำเป็นต้องส่งต่อให้จักษุเเพทย์ทำการตรวจพิเศษทางตา เเละเพื่อหาเเนวทางรักษาต่อไป

  1. การตรวจด้วยวิธี Hirschberg test
ตาเข ตาเหล่ ปัญหาสายตา ทัศนมาตร หมอสายตา optometrist แว่นตาอินเทรนด์ owndays เชียงใหม่ the vision optic หอแว่นเชียงใหม่ ownday เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เชียงใหม่ ร้านแว่นตาอินเทรนด์ โตเกียวออพติค kt opticเชียงใหม่ แว่นตากาดก้อม kt optic เชียงใหม่ ร้านแว่นตากาดก้อม ร้านแว่นกาดก้อม ร้านคอนแทคเลนส์ เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ แว่นjackal ร้าน คอนแทคเลนส์ เชียงใหม่ แว่นตาjackal ซ่อมแว่นตาเชียงใหม่ taalook optic ร้านแว่นjackal วัดสายตาฟรี เชียงใหม่ ร้านแว่น เซ็นเฟส เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เซ็น เฟส เชียงใหม่ ท็อปเจริญเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่pantip ตัดแว่นเชียงใหม่ pantip วัดสายตา เชียงใหม่ ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ศูนย์แว่นตา เชียงใหม่ ร้านแว่นตาในเชียงใหม่ rayban เชียงใหม่ sunglasses chiang mai ศูนย์สายตาเชียงใหม่ optometrist chiang mai ตัดแว่น เชียงใหม่ ราคาถูก optician chiang mai ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นตากาดก้อมเชียงใหม่ glasses chiang mai ร้าน แว่นตา เชียงใหม่ pantip ตัดแว่นเชียงใหม่ ที่ไหนดี opticians chiang mai กรอบแว่น สายตา เชียงใหม่ กรอบแว่น เชียงใหม่
suppression left eye

 

การตรวจด้วยวิธี Hirschberg test เป็นการตรวจดูตาเขเบื้องต้น โดยดูขนาดมุมตาที่เข ด้วยวิธีใช้ไฟฉาย(Penlight) ส่องดูตรงกลางระหว่างตาสองข้างเพื่อดู corneal light reflex ที่ตาว่า เเสงตกอยู่ตำเเหน่งไหน โดยกรณีนี้ เเสงไฟตกด้านในของกระจกตาข้างซ้าย เเละอีกข้างเเสงไฟตกตรงกลาง เเสดงว่า มีตาเขออก เรียกว่า Exotropia OS

2. การตรวจด้วยวิธี Worth 4 Dot test

ตาเข ตาเหล่ ทัศนมาตร หมอสายตาเชียงใหม่ ตัดแว่นที่เชียงใหม่ร้านไหนดี แว่นตาอินเทรนด์ owndays เชียงใหม่ the vision optic หอแว่นเชียงใหม่ ownday เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เชียงใหม่ ร้านแว่นตาอินเทรนด์ โตเกียวออพติค kt opticเชียงใหม่ แว่นตากาดก้อม kt optic เชียงใหม่ ร้านแว่นตากาดก้อม ร้านแว่นกาดก้อม ร้านคอนแทคเลนส์ เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ แว่นjackal ร้าน คอนแทคเลนส์ เชียงใหม่ แว่นตาjackal ซ่อมแว่นตาเชียงใหม่ taalook optic ร้านแว่นjackal วัดสายตาฟรี เชียงใหม่ ร้านแว่น เซ็นเฟส เชียงใหม่ แว่นท็อปเจริญ เซ็น เฟส เชียงใหม่ ท็อปเจริญเชียงใหม่ ตัดแว่นเชียงใหม่pantip ตัดแว่นเชียงใหม่ pantip วัดสายตา เชียงใหม่ ศูนย์แว่นตาเชียงใหม่ ศูนย์แว่นตา เชียงใหม่ ร้านแว่นตาในเชียงใหม่ rayban เชียงใหม่ sunglasses chiang mai ศูนย์สายตาเชียงใหม่ optometrist chiang mai ตัดแว่น เชียงใหม่ ราคาถูก optician chiang mai ตัดแว่นเชียงใหม่ที่ไหนดี ร้านแว่นตากาดก้อมเชียงใหม่ glasses chiang mai ร้าน แว่นตา เชียงใหม่ pantip ตัดแว่นเชียงใหม่ ที่ไหนดี opticians chiang mai กรอบแว่น สายตา เชียงใหม่ กรอบแว่น เชียงใหม่
Worth 4 Dot test

การตรวจด้วยวิธี Worth 4 Dot test คือ การดูความสามารถในการรวมภาพของตาทั้งสองข้าง เรียกว่า Fusion โดยใส่เสนส์สีเเดง (Red filter) ในตาขวาเเละใส่เลนส์สีเขียวในตาซ้าย (Green filter) กรณีที่มีการรวมภาพได้ปกติ จะเห็นเป็น 4จุด โดยมีสีเเดงอยู่บนล่าง เเละสีเขียวอยู่ซ้ายขวา ส่วนในกรณีของน้องเมื่อตรวจ พบว่า เห็นเพียง 2 จุด สีเเดงบนล่าง เเสดงว่า สมองมีการกดทับตาข้างซ้าย เรียกว่า Suppression OS ซึ่งทำให้ทราบว่าน้องมีตาเข ส่งผลให้สมองกดสัญญาณจากตาข้างที่เข เเล้วใช้ตาข้างเดียวที่ปกติมองภาพเเทน

สรุป

ในช่วงวัยเด็ก  เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาด้านสายตา ดังนั้น การตรวจสายตาและดูแลสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสายตา ควรตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัญหาทางสายตา จะได้รับการรักษาได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพตาของเด็ก ยังได้แก่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงให้เวลาพักผ่อน และการใช้งานหน้าจอในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพดวงตาในอนาคต

ร้านแว่นตาเชียงใหม่ และเลนส์โปรเกรสซีฟ โดยนักทัศนมาตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *