ต่อไปไม่ต้องคอยถอดแว่นเข้า-ออกแล้วนะ

สัมภาษณ์แบบสดๆ เรียลๆ ความรู้สึกกับ progressive ตัวแรก .......